ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

საკრებულოს სხდომა და ღიად დარჩენილი კითხვები

საკრებულოს სხდომა და ღიად დარჩენილი კითხვები
26-01-2022, 11:44

გუშინ  ლანჩხუთის მუნი­ციპ­ალ­­­იტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა. სხდომას ესწრებოდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20 დეპუტატი.
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 6 ძირითადი საკითხ­ის­გან შედგებოდა.
დამტკიცდა სამი დადგენილება:
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტ­ეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცე­მისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ.“
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტე­ტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შე­სახებ.“
,,ადგილობრივი (ქონების) გად­ასა­ხადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ” 
დაიწყო ადმინისტრაციული წა­­რ­მოება სამ საკითხთან დაკ­ავშირებით:
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტე­ტ­ის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარ­ატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის ?5 დადგე­ნილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.“ 
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტე­ტის – განათლების ხელშეწყო­ბის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მი­ზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შე­სახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპა­ლიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დად­გენი­ლებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.“ 
ცვლილების პროექტი საკრებულოს სხდომას გააცნო მერიის განათლების, კულტურის, სპორ­ტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა ია ჩხა­იძემ.
„ლანჩხუთის მუნიციპალი­ტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლან­ჩხუთის მუნიციპალიტეტის სა­კრე­ბულოს 2021 წლის 25 ნო­ემბრის N26 დადგენილებაში ცვლ­ილების შეტანის თაობაზე.“
ბიუჯეტში მიმდინარე ცვლი­ლებების პროექტი სხდომას საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლა­შ­ხიამ გააცნო.
დაიწყო ადმინისტრაციული წა­­­რ­მოება-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშ­ტატო ნუსხისა და თანამ­დე­ბობრივი სარგოს ოდენობების დამთ­ის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის და­დგენილებაში ცვლილების  შეტა­ნის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც:
საკრებულოს თავმჯდომარის- ბე­ს­იკ ტაბიძის  ხელფასი იქნება 45­10 ლარი, საკრებულოს თავმჯდ­ომარის პირველ მოადგილეს ემზარ თევდორაძეს ერგება 3410ლარი, საკრებულოს თავმჯდომარის დან­არჩენ ორ მოადგილეს 2770 ლარი. საკრებულოში მუშაობს ხუთი კო­მისია, ამ კომისიის თავმდომ­არე­ების  ხელფასები  2420 ლარით განის­აზ­ღვრება, ასევე ფუნქციონირებს  სამი ფრაქცია და თითოეული ფრაქციის თავმჯდომარის ხელფასი იქნება 2200 ლარი, საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეებს ჯამში  8 მოადგილე ჰყავს, აქედან ფრაქცია ,,ქართული ოცნების“ თავმჯდო­მარეს ია მოქიას ჰყავს 6 მოადგილე, დანარეჩენი ორი ფრაქციის თავმჯდომარეებს, ,,ნაციონალური მოძრაობისა“ და ფრაქცია საქართ­ველოსათვის თითო-თითო მოადგილე, თითოეული მათგანის ხელ­ფასი იქნება 1760 ლარი. საკითხს ოპოზიციამ მხარი არ დაუჭირა.
სხვა და სხვაში დაისვა შემდეგი საკითხები: კახა ასკურავა: 2022 წლის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე იყო საუბარი და კონკრეტული პროექტები განისაზღვრა. ეროვნულ პარკთან მისასვლელი გზა ჩიბათით და ორაგვეში მისასვლელი გზა, ვერსად ამ პროექტში ვერ ვნახე. გზასთან დაკავშ­ირებული ყველაზე დიდი პრობლემა, არის აკეთში, აკეთის მოსახლეობა ამაზე კარგა ხანია საუბრობს. შესაბამისად გამიჩნდა კითხვა, როგორც საკრებულოსთან, ასევე მერიასთან და პასუხი იყო, რომ დაიწყება 2022-ში პროექტის შედგენა. რაღაც ნაწილს დავიწყებთ 2022-ში და გავაგრძელებთ 2023-ში. რა თქმა უნდა ეს პასუხი არ არის დამაკმაყოფილებელი და ვით­ხოვ კონკრეტულ დროს, როცა აკეთის და ჭანჭათის მოსახლეობას ეს პრობლემა გადაუწყდება. მითუ­მეტეეს, როცა ამ სოფლებიდან მი­ლ­იონობით ლარის ინერტული მასალა წამოიღეს ავტობანისთვის, გააუბედურეს ის გზა და დაუტოვეს ისე მოსახლეობას. იცოდეს აკეთის მოსახლეობამ იმ ინერტული მას­ალის შესახებ, მოსაკრებელი რომ მიზნობრივად დაებრუნებინათ მხო­ლოდ აკეთისთვის, ის გზა კარგა ხნის გაკეთებული იქნებოდა. აკეთის მაგალითზე სხვა სოფლებმაც მინდა გაითვალისწინოს, ინერტულ მასალას ნუ მისცემენ ნუ­რავის თუ პირველ რიგში მათი პრობლემები არ მოგვარდება, ვინ­აიდან ეს ქონება არის მათი. ამის საუკეთესო მაგალითი არის სოფელი მოედანი, საიდანაც წლებია ეზიდებიან ინერტულ მასალას, გზა გზად მოსპეს და ამავდროულად, ისედაც მძიმე მეწყერულ ზონას კიდევ უფრო საშიშს ხდის. 
გია გოგუაძე: ომის პირას მდგარი უკრაინისთვის ერთ-ერთი ოლქია კახოვკის ოლქი, რომელიც ლან­ჩხუთის დაძმობილებული მხარეა 2008 წლიდან და ჩვენ, როგორც დაძობილებულმა მხარემ, მოგიწ­ოდებთ, სოლიდარობის მიზნით გავაგზავნოთ მხარდასაჭერი წერილი, კახოვკის ოლქში.
გია გოგუაძემ ასევე აღნიშნა, რომ ქალაქის მოსახლეობის ნაწილმა ფაქტიურად თავი დაანება სიმინდის მოყვანას, რადგან საყანე ფართო­ბებთან მისასვლელი გზები გაპარტ­ახებულია. საჭიროა დროულად მოგ­ვარდეს გზის საკითხი.
ელისო ჭიჭინაძემ მიმართა თხოვნით საკრებულოს, რომ უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინონ სოფ­ლებში მდებარე სამედიცინო პუნქ­ტებთან დაკავშირებით, რადგან არ­სე­ბული პანდემიის პირობებში ვე­რაფრით ვერ აკმაყოფილებს არსებული პუნქტები მოთხოვნებს.

განყოფილება: პოლიტიკა
გადასვლები: 590
FACEBOOK კომენტარები