ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

ამირან გიგინეიშვილი: როდესაც შენს ხალხს შია, ქვეყნიდან გარბის, სხვა გამოწვევებზე და პასუხისმგებლობაზე უნდა იფიქრო და არა არჩევნებიდან არჩევნებზე ზრუნავდე

ამირან გიგინეიშვილი: როდესაც შენს ხალხს შია, ქვეყნიდან გარბის, სხვა გამოწვევებზე და პასუხისმგებლობაზე უნდა იფიქრო და არა არჩევნებიდან არჩევნებზე ზრუნავდე
12-09-2022, 12:37

,,ჰო და არას“ გასულ ნომერში ვწერდით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხელფასების არასამართლიან განაწილებასა და სხვადასხვა სამსახურებში დასაქმებულ ფიქტიურ კონტიგენტზე. ამ თემის გაგრძელება, გაშლა და კონკრეტიკა ვთხოვეთ კავკასიის უნივერსიტეტის ექსპერტს თვითმმ­ართველობის საკითხებში, არასამთავრობო ლიდერს, სამოქალაქო წარმომადგენელს, ლანჩხუთის საკრებულოს არაერ­თგზის მოწვევის დეპუტატს, საკრებულოს ყოფილ თავმჯდ­ომარეს, ამირან გიგინეიშვილს.
_ ბატონო ამირან, ვინ ადგენს ხელფასს ა.(ა)ი.პ ლანჩხუთის მუ­ნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომე­ლთათვის?
_ადგილობრივ თვითმმართვ­ელობას აქვს საკუთარი უფლებამოსილებები და შესაბამისად ვალდებულებები. ეს ვალდებუ­ლ­ე­ბები გაწერილია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის­ მე-16 მუხლში, სადაც ჩამოთვლ­ილია ის საქმიანობა, რომელსაც უნდა ახორციელებდეს ადგილობრივი თვითმმართველობა და სხვა არავინ. მათ შორის არის ის, რაც თქვენ ახსენეთ-სკოლა­მდელი აღზრდა-განათლების უზ­რუნველყოფა მუნიციპალურ დონეზე. საქართველოში გარდა კერძო ბაღებისა, მუნიციპალური ა.(ა)ი.პ-ები ახორციელებენ სკოლამდელი აღზრდა-განათლების პროცესის მართვას. შესაბ­ამი­სად, ხსენებული ცენტრი ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტისგან.
_ როგორ ფიქრობთ, სკოლა­მდელი აღზრდის ცენტრი ადეკვატური ბიუჯეტით არის დაფინანსებული, ან ხელფასები სამა­რთლიანად ნაწილდება?
_ რაც შეეხება ბიუჯეტს, მიმ­აჩნია რომ საკმაოდ სოლიდური თანხით ფინანსდებიან ყოველწლიურად. აი, საბავშვო ბაღების თანამშრომლების ხელფასები მართლაც არაადეკვატური და შეუსაბამოა თანამ­ედ­როვე გამო­წ­ვევებთან და კარგია ეს საკ­ით­ხი რომ წამოწიეთ. სამწუხაროდ, ეს პრობლემა იმთ­ავითვე იდგა და არ ხდება გათ­ანაბრება დაბალი რანგის თანამ­შ­რომლების ხელფასებზე. მიუხ­ე­დავად იმისა, რომ ინფლაციამ 10%-ს გადააჭარბა, ამ ადამიანების უკეთეს სახელფასო პირ­ობებზე არავინ ზრუნავს. ყოვლ­ად წარმოუდგენელია ასეთ პირ­ობებში, ფასების კატასტროფ­ული ზრდის რეალობაში, ადამიანს გადაუხადო 250 ან 300 ლარი თვეში. თან რამხელა პას­უ­ხისმგებლობის მქონეებს, მათ აბარიათ და ავალიათ არამარტო აღზრდა-განათლება ბავშვების, არამედ მათი სიცოცხლეც. არა­ერთი მონიტორინგის მონაწილე ვყოფილვარ და მინდა გითხრათ, გაოცებული ვარ ბაღის დირექტორების, აღმზრდელების და სხვა თანამშრომლების მაღალი კომპეტენციით. ისინი უბრალოდ არ იმსახურებენ ასეთ ხელფასს და გაჭირვებულ მდგომარეობაში ყოფნას.
_ მონიტორინგი ახსენეთ, ბაღ­ების ინფრასტრუქტურით, კვებ­ით, ინვენტარით, ავეჯით თუ დარჩით კმაყოფილი. ან, შტა­ტები ხომ არ მოგეჩვენათ გაბერილი?
_ ამ ა(ა)ი.პ-ში შტატები არ არის გაბერილი, შესაძლოა ბავ­შვების რაოდენობიდან გამომდინარე ცოტა მეტი შტატი იყოს. მინდა გითხრათ, რომ ერთი-ორი პრობლემის გარდა, ბაღებში მოწესრიგებული მდგომარეობაა და ამ კუთხით გაერთიანების ად­მინისტრაციასთან პრეტენზი­ები არასდროს გვქონია. პრობლემა იყო პანდუსებზე და სველ წერტილებზე, ანუ დიდები და პატარები არ უნდა სარგებლო­ბდნენ ერთი და იგივე საპირფა­რეშოთი. დანარჩენი, თქვენს მიერ ზემოთ ჩამოთვლილი კვება, ინფ­რასტრუქტურა და ა.შ კრიტიკას ნამდვილად არ იმსახურებს.
_ რა გამოსავალს ხედავთ შე­ქმ­ნილი სიტუაციიდან, როგორ შეიძლება მოხდეს ხელფასების გამოთანაბრება მაგალითად ამ ა(ა)ი.პ-ში?
_ გაერთიანების ხელმძღვან­ელობამ და ადგილობრივი მუნ­იციპალიტეტის ხელმძღვ­ანელ­ობამ აუცილებლად უნდა დაიწყოს მუშაობა ახალ სტანდარტებზე, სადაც დასვამენ საკითხს, რომ მაგალითად მინიმალური ყოველთვიური ანაზღაურება გახდეს პირობითად 500 ლარი და ამაზე ქვედა ზღვარი კანონის ძალით არ უნდა არსებობდეს. უნდა გადაიხედოს ვის რა კომპეტენცია აქვს, რა გამოცდილება, როგორი დატვირთვა და რეალურად რას უხდიან ასეთ თანამშრომლებს. უნდა მიმდინ­არეობდეს მუდმივი მონიტორინგი ყველა სამსახურში და ფიქ­ტიურად გაფორმებული, არაფ­რის მომცემი და მომტანი შტ­ატები უნდა გაიცხრილოს, ამით ადგილობრივ ბიუჯეტში გაჩნ­დება შესაძლებლობა, რომ მაგა­ლითად იგივე ბაღის თანამშრ­ომლებს გაეზარდოს ხელფასი. უნდა დაიგეგმოს ნებისმიერი სამსახურის პროგრამული ბიუჯეტი, რომელიც ორიენტირებული იქნება არა ხარჯვაზე, არა­მედ შედეგზე. ამის მერე ადვილი გასარკვევია რომელ სამსახურს რამდენი შტატი ეკუთვნის და რომელ თანამშრომელს როგორი ხელფასი.
_ გადავიდეთ სხვა ა(ა)ი.პ-ებსა თუ სამსახურებზე. 30 წელია ლანჩხუთის პოლიტიკაში ხართ, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ბევრი სამსახური არის ქცეული ხელის­უფლების პარტაქტივად და რეალურად არაფერს აკეთებენ?
_ სამწუხაროდ, ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი სამსახური მას­ზედ დაკისრებულ მოვალეობას თავს ვერ ართმევს, ან უბრალოდ საჭიროება არ არსებობს ამდენი თანამშრომლის. არ სჭირდება ამას დიდი მონიტორინგი, გადა­ხედეთ რამდენი ადამიანია ხელ­შეკრულებით დასაქმებული და რომელი პარტიისკენ იხრება მათი სიმპათიები. ბოდიში, მაგრამ ეს დანაშაულია, როდესაც ბიუჯეტს მიზანმიმართულად აზარალებ გადასახადების გადამხ­დელთა ხარჯზე. პარტიებს აქვთ თავიანთი შემოსავალი, საპარლამენტო დაფინანსება, კეთილი ინ­ებონ და თავიანთი პარტაქტივი ამით შეინახონ. რამდენიც გინდა ისეთი თანამშრომელია დღეს, რომელმაც არ იცის სად მუშა­ობს ან რატომ. როდესაც ხელ­ის­უფლებას ურჩევნია ასე ,,დაა­საქმოს“ ან გააჩუმოს ხალხი, თავ­ისთავად აღიარებს, რომ ეკო­ნომიკა არ გვაქვს და სრული კო­ლაფსია. 
_ როგორც იცით, წელს კოლ­ოსალურად გაიზარდა მუნიციპალიტეტის მერების, საკრებულოს თავმჯდომარეების, მათი მოადგილეების, მრჩეველების ხელფასები. ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს ნორმალურია? შეგახსენებთ, რომ საუბარია 5000, 4500, 3800 ლარზე და ა.შ
_ მაგალითად 1998-2000 წლ­ებში საკრებულოს დეპუტატებს ხელფასი საერთოდ არ გვქონდა, მხოლოდ თანამდებობის პირებს. ეს არ იყო სწორი და ნორმა­ლური. თანამდებობის პირს, აუ­ც­ილებლად უნდა ჰქონდეს ნორმალური ანაზრაურება, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს კორ­უფციის რისკები და დაფასდეს ინსტიტუცია. მაგრამ, ზემოთ ვსა­უბრობდით 250 და 300 ლა­რიან ხელფასებზე, ინფლაც­იაზე, თქვენ წინა ნომერში გეწე­რათ აგრეთვე, თუ როგორ გაე­დინება ქვეყნიდან ხალხი, არავინ იცის უკან როდის დაბრუნდება, ან დაბრუნდება კი საერთოდ? - დასაქმებულთა სრული უმრ­ა­ვლესობა არის მინიმალურ ანაზღაურებაზე, გამყარდა ლარი და ჰოი საოცრებავ, ფასებმა პირ­იქით მოიმატა. ამ ყველაფრის ფონზე, მინიმუმ უხერხულია ასე ჩამოარიგო 5000, 4500, 4000 ლარიანი ხელფასები. ვიმეორებ, თანამდებობის პირ­ებს აუცილებლად უნდა ჰქონ­დეთ მაღალი ხელფასები, მაგრამ სამართლიანი და ადეკვატური. როდესაც შენს ხალხს შია, ქვ­ეყნიდარ გარბის,  სხვა გამო­წვე­ვ­ებზე და პასუხისმგებლობაზე უნდა იფიქრო და არა არჩევ­ნებიდან არჩევნებზე ზრუნავდე.

თორნიკე ჯიჯიეშვილი

განყოფილება: საზოგადოება
გადასვლები: 448
FACEBOOK კომენტარები
რეკლამა