ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

გიწვევთ საბავშვო თეატრალური დასი

გიწვევთ საბავშვო თეატრალური დასი
21-10-2022, 12:07

ლანჩხუთის მუნიციპალი­ტეტის კულტურის დაწეს­ებულებათა გაერთიანების ინ­იციატივით, პრო­ექტი ,,ქა­ლ­აქ ლანჩხუთის საბავშვო თეატრის" ფარგლებში ეგ­ნატე ნინოშვილის სახელობის თეატრის ბაზაზე შეი­ქ­მნა საბავშვო თეატრალური დასი. 
პროექტი ემსახურება ინ­ფ­­ორმაციული და კულტურული პლატფორმის შექმ­ნას თეატრალური მიმართ­ულებით ლანჩხუთის მუნი­ციპალიტეტის მასშტაბით მცხოვრები მოსწავლე-ახა­ლ­გაზრდებისათვის. 
მიღება ჩატარდება შესარ­ჩევი ტურით, სადაც მიიღე­ბ­ი­ან 9-დან 14-წლამდე ას­ა­კის მოზარდები. აპლიკანტი შესარჩევი ტუ­რისათვის საბაზისო დო­ნეზე უნდა ფლ­ო­­ბ­დეს შემდეგ უნარებს: 
1. ლექსისა და მხატ­ვრუ­ლი ტექსტის კითხვის უნ­არი. 
2. კომუნიკაბელურობა. 
3. გუნდური მუშაობის უნ­­ა­რი. 
4. მოტივაცია და პასუხისმგებლიანობა. 
შესარჩევი ტურის შემდეგ ჩამოყალიბდება დასი, რომ­ე­ლიც იმუშავებს წინასწარ გაწერილი სასწავლო გან­რ­­იგით. შესარჩევი ტური გიმართება 29-30 ოქტ­ომბ­ერს, 12:00 საათზე, ლანჩ­ხუთის კულტურის ცენტ­რში. 
დამატებითი კითხვების შე­მთხვევაში დაგვიკ­ავში­რდით შემდეგ ნომერზე: 598 80 67 00; - მარინე ბარ­ამიძე. პროექტის მხარდა­მ­ჭ­ერები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია და   ლა­ნ­ჩხუთის მუნიციპალ­იტეტის კულტურის დაწე­სებულებათა გაერთიანება .

განყოფილება: კულტურა
გადასვლები: 427
FACEBOOK კომენტარები
რეკლამა