ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

მეგობერბო ვაქვეყნებ ჩემი პროგრამის მესიჯებს გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრებები!

მეგობერბო ვაქვეყნებ ჩემი პროგრამის მესიჯებს გთხოვთ დააფიქსიროთ  თქვენი მოსაზრებები!
18-09-2017, 09:35

• აზიურ ფაროსანასთან და სხვა მავნებლებთან ბრძოლა მათ სრულ ლიკვიდაციამდე• თხილისა და ჩაის მეურნეობის, სხვა კულტურების განვითარების ხელშეწყობა• სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობასპორტი და ახალგაზრდობა:• მარტივი ტიპის სპორტული მოედნები ყველა თემში• ლანჩხუთიდან დაცილებულ სოფლებში სპორტული სექციები• სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან გამოსული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება• ახალგაზრდული ინიციატივების პროგრამული დაფინანსება• გაცვლითი პროგრამების ხელშეწყობამოსახლეობის მონაწილეობა:• თემის მოსახლეობის მიერ მერის წარმომადგენლის კანდიდატურების წამოყენება და არჩევა და არა პირდაპირ და უკითხავად დანიშვნა მერის მიერ• ყველა სოფელში და ქალაქის უბნებში, სადაც ეს მოსახლეობის სურვილი იქნება, საერთო კრებების ფორმირება მერის ინიციატივით და მოსახლეობისთვის ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრის მინდობა• მერის საკონსულტაციო საბჭოს ფორმირება • მასმედიის საშუალებებთან ყოველკვირეული ანგარიშის წარდგენა• განხორციელებული საქმიანობის ყოფელკვარტალური ანგარიშების წარდგენა საზოგადოებისთვისდასაქმება:• არსებული კონტაქტების გამოყენებით მსხვილი ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციების მოძიება და ადგილობრივი მუშახელის დასაქმების ხელშეწყობა• სანაპირო, აგრო, ეკო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა • შავი ზღვის სანაპიროზე მუნიციპალური პლაჟის ორგანიზება, მაგნიტური ქვიშის კვლევა და სანაპიროს ტურისტული პოტენციალის გაძლიერებასკოლამდელი აღზრდა• საბავშვო ბაღების სისტემის სრული შესაბამისობის მიღწევა სტანდარტებან• ალტერნატიული საბავშვო ბაღების ფორმირება იმ სოფლებში, სადაც არ არის სააღმზრდელო ჯგუფებიკულტურა, ისტორიული მემკვიდრეობა • სხვადასხვა წრეების ფორმირება სოფლებში, სადაც ეს ტექნიკურად შესაძლებელია• ლელოს საერთაშორისო ტურიზმის ობიექტად გადაქცევა• ისტორიული ძეგლების საერთაშორისო დონემდე ცნობადობის ამაღლება.

განყოფილება: სტატიები
გადასვლები: 0
FACEBOOK კომენტარები
რეკლამა