ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

რატომ იმყოფებოდა ხათუნა სამნიძე ლანჩხუთში

რატომ იმყოფებოდა ხათუნა სამნიძე ლანჩხუთში
19-08-2015, 00:00

იგი  ლანჩხუთის, ოზურგეთისადაჩოხატაურის რაიონული ორგანიზაციების  საერთოკრებებსდაესწრო. პარტიის თავმჯდომარემ  მიმდინარედასამომავლოგეგმებზეისაუბრა, ხოლორაიონულიორგანიზაციისწარმომადგენლებისგანადგილობრივიორგანიზაციებისსაქმიანობისშესახებინფორმაციამიიღო. რესპუბლიკელთა~ ლანჩხუთის რაიონული ორგანიზაციის ერთ–ერთმა ლიდერმა რომან ბიწაძემ ჰო და არასთან~ საუბარში განაცხადა, რომ პარტიის რაიონული ორგანიზაციის კრებაზე დასწება თავისუფალი იყო, სადაც  ჩატარდაარჩევნები, რომელზეცკომიტეტისადასარევიზიოკომისიისშემადგენლობებიაირჩიეს. ლანჩხუთისრაიონულიორგანიზაციისკომიტეტისწევრებიგახდნენ:ვარდენკვაჭაძე, (თავმჯდომარე), ტარიელხუხუნაიშვილი, ნინოებრალიძე, ოლეგქურიძე, რომანბიწაძე,დავითსაჯაია. სარევიზიოკომისიისშემადგენლობაშიშევიდნენ:ენვერანდღულაძე, (თავმჯდომარე), თამარგოგიჩაიშვილი, ქეთევანცინცაძე. როგორც რომან ბიწაძემ გვითხრა, კომიტეტში ახალი სახეა დავით საჯაია, ხოლო სარევიზიო კომისიაში ქეთევან ცინცაძე. რესპუბლიკელთა~ ერთ–ერთმა ლიდერმა ისიც გვითხრა, რომ რაიონულ კონფერენციას კოალიციაში შემავალი პარტიების წარმომადგენლები არ დასწრებიან, რადგან ეს იყო რაიონული, ყოელწლიური კონფერენცია.        

განყოფილება: სტატიები
გადასვლები: 0
FACEBOOK კომენტარები
რეკლამა