ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

საკრებულოს სხდომა _ ვისთვის პური და ვისთვის სანახაობა

საკრებულოს სხდომა _ ვისთვის პური და ვისთვის სანახაობა
23-02-2022, 14:26

21 თებერვალი 2022 წელი, საკრებულოს სხდომა ლანჩხუთში ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდი­ნა­რეობდა. მთავარი განსახილველი  სა­­კით­­ხები გახლდათ ხელფასების მატება მერიასა და საკრებულოში. ოპოზიციამ აღნიშნულ საკითხების მიმართ მწვავე განცხადებები გააკეთა. ოპონენტებმა ერთმანეთს პოლიტიკური წარსული შეახსენეს, უმრავლესობამ კი ოპოზიცია პოლიტიკური ქულების დაყრასა და პოპულიზმში დაადანა­შაუ­ლა. კიდევ ერთხელ გაჟღერდა, ვინ სად იყო 2012 წლის  არჩევნებამდე ,,ქართულ ოცნებაში" თუ ,,ნაციონა­ლურ მოძრაობაში"? 
სანამ დღის წესრიგის შესახებ  კენჭისყრა გაიმართებოდა, ნაციონალუ­რი მოძრაობის წარმომადგენელმა, კახა ასკურავამ განაცხადა, რომ ,,ლანჩხუ­თის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ" დაწყებული იყო ადმინისტრაციული წარმოება,  ხო­ლო ლანჩხუთის მუნიცი­პა­ლ­ი­­ტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდე­ბობ­რივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ - საკით­ხ­ზე ადმინისტრაციული წარმოება არ დაწყებულა, ისე შევი­და განსახილველად ფრაქციებსა და კომისიებში, შესაბამისად არაკანონიერი გახლდათ მისი შე­ტანა მიმდინარე საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგშიო.
,,მაჩვენოს მერიამ, სად და რო­დის დაიწყო ადმინისტრაცი­ული წარმოება, შემოეტანა მე­რი­ას ისე როგორც შემოიტანა საკრებულომ" _  განაცხადა აკურავამ.
მმართველმა გუნდმა ასკურავას უპ­ა­სუხა, რომ დეკემბერში დაიწყო ად­მი­ნისტრაციული წარმოება სპეციალისტების ხელფასების 100 ლარიან მა­ტ­ე­ბასთან ერთად,  რაც შეეხება განხილვას,  ფრაქციებსა და კომისიებში განსახილველად იგი თებერვლის 8 რიცხვში შევიდა.
ასკურავამ ასევე განაცხადა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმი­ნის­ტრაციული შენობის შესასვლელ კართად იცდიან  მათი მხარდამ­ჭე­რე­ბი, რომელთაც სხდომის დასრულების შემდეგ სურთ უკრაინის მხარდაჭე­რას­თან დაკავშირებით საკუთარი აზრის გამოხატვა და ითხოვა ისინი შემოეშვათ შენობაში. 
სხდომა რომ დამ­თავ­რება ვერ შემოვლენ? - იკითხა საკრებულოს თა­ვმჯდომარის მოადგილე ემზარ თევდორაძემ.
ასკურავა ამ განცხადებას  ასევე გა­მოეხმაურა  საკრებულოს წევრი ,,ქარ­თული ოცნებიდან" ნინო მშვიდობაძე. მან  აღნიშნა ის, რომ შენობაში ამ ადამიანებს რომ არ უშვებენ, მიმართულია მხოლოდ იქეთკენ, რომ პანდემიის პირობებში დაცული იყოს ადამიანების ჯანმრთელობა და მერე მეორე, მე კარგად მახსოვს ვის არ უშვებდნენ თქვენს დროს ამ შენობაში.
,,აუ, შენ შემოგევლე რა!... ჩვენს დროს შენ ერთ-ერთი წამყვანი პირი იყავი ამ შენობაში, ვინ ვინ და შენ, მაინც არ უნდა ამბობდე ამას" _  დაუბრუნა პასუხი ასკურავამ.
სხდომის დაწყებიდან  დასრულებამდე, არა ერთხელ მოუხდა საკრებულოს თავმჯდომარეს კოლეგების დაწ­ყნარება. მათ შორის კი საკუთარი ორი მოადგილის დაწყნარებაც კი გა­უჭირდა.
ყველაზე ხმაურიანი საკითხი,  როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ლანჩ­ხუ­თის მუნიციპალიტეტის მე­რი­აში ხე­ლ­ფასების მატებას ეხებოდა, აღნიშ­ნული მატების შედეგად.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მე­რის, ალექსანდე სარიშვილის ხელ­ფასი 5060 ლარია; მერის პირველ მოადგილის, ბიძინა იმნაშივილს ხელფასი _ 3850ლარი; მერის მოადგილის, ეკა გუჯაბიძის, ხელფასი 3520 ლარი; 
საკითხი ადამიანური რესურსების მა­რთვის განყოფილების  უფროსმა ელი­კო იმნაძემ წარმოადგინა. აღნიშნული  მატება მან გაამართლა იმით, რომ ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე აქტუალური თემა არის დასაქმება. მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებობს  ვაკანსია აუდიტის სამსახურში, მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროს სპაციალისტზე, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში კონკურსის წე­სით ვერ შეირჩა. რატომ? მერიამ ყოველგვარ ზომას მიმართა, რა­იონში მცხოვრები ახალგაზრდები, რო­მელთაც ფინანსურ სფეროში სა­მუ­შაო გამოცდილება გააჩნიათ ამ პოზიციაზე დასაქმებულიყვნენ. რის გამოც ისინი კონკურსში მონაწილეობაზე უარს აცხადებდნენ იყო დაბალი ანაზღაურება. დარიცხული ხელფასი 700 ლარი ხელზე ასა­ღე­ბი თანხა 560 ლარი და ეს მა­ტება ხელს შეუწყობს იმას, რომ ახალგაზრდებს შეექმნებათ მოტივაცია დასაქმდნენ აღნიშნულ პოზიციააზე. 
მერიის აღნიშნულ საშტატო ნუს­ხაში წარმოდგენილი 86 პირის გა­რ­და წარმოდგენილია 43 პირი, რო­მ­ლებიც დასაქმებული არიან  ხელ­შე­­კრულებით, ესენი გახლავთ მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაცი­ულ ერთეულებში, 16 პირი, ხოლო მათი მოადგილეები 27 პირი, რო­მელთა ხელფასების მატება არ არის დაგეგმილ. აღინიშნა ისიც, რომ უახლოეს მომავალში ამ ადა­მი­ანებსაც მოემატებათ ხელფასები. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მე­რ­მა, ალექსანდრე სარიშვილმა განაცხადა, რომ ამ საკითხის შეთან­ხმება ვერ მოესწრო თუ საკრებულო მოგვცემს ნებარ­თვას, 1-ელი მარტიდან ლანჩხუთის მერის წარმომადგენლებს ადმინისტრაციულ ერ­თე­ულებში 1500 ლარამდე გაეზ­რდებათ ხელფასები, ხოლო მათი მო­ად­გილეების ხელფასები 1000 ლა­რით განისაზღვრება.
ოპოზიციონერი დეპუტატის, კახა ასკურავას განცხადებით ეს გახ­ლავთ მაღალი საზოგადოებრივი ინ­ტერესის საკითხი და იგი უნდა გა­მოეტანა მაღალი თანამდებობის პი­რს, რაც შეეხება იმას, რომ ადამიანები  უარს ამბობენ წარმოდგენილ ვაკანსიაზე აუდიტის სამსახურში, იმის გამო, რომ ხელფასი 560 ლა­რი  არ მოსწონთ? ამას მან სასა­ცი­ლო უწოდა და აღნიშნა: აზრს ვერ ხედავენ იმაში, რომ კონკურსში მონაწილეობა მიიღონ, რადგან სულ ახლახან ა(ა) პიებში დაწყებული რე­ორ­განიზაციის შედეგად ვინც გაუშვეს, ზოგიერთი მათგანი ვისაც ,,პატრონი" ჰყავდა ,,დარეკეს" და დააბრუნეს უკან. ამის ცოცხალი მაგალითი უამრავია, ვინ მიიღო  კონკურსებში მონაწილეობა და ხსენებული ,,პატრონის" გარეშე ვინ  დასაქმდა? - იკითხა მან.
პატრონი რა შუაშია? - გაოცებუ­ლებმა იკითხეს უმრავლესობის წევ­რებმა.
პატრონი, ანუ ,,კრიშა”'' შუაში კი არა თავშია, უპასუხა მათ ასკურავამ.
,,ქალბატონ მაგული კუნჭულიას ჰქონდა კოვიდი, დღეს დაბრუნდა სამსახურში და  ელიკო იმნაძე ას­რუ­ლებდა მოვალეობას. შესაბამი­სად, მან გამოიტანა ეს საკითხი და რაც შეეხება იმას, ვინ დარეკა, რამ დარეკა, ვინ დააბრუნა, რამ და­აბ­რუნა?! არ მინდა ასეთი დამოკიდებულება ძალიან გთხოვთ!" _  განაცხადა მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა და აუდიტის სამსა­ხურში გამოცხადებულ ვაკან­სი­ასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ იყო ორი ახალგაზრდა, რო­მელ­საც სურდა ამ პოზიციაზე მუ­შა­ობის დაწყება, მაგრამ პირობები ვერ დაკმაყოფილეს, რადგან მოთ­ხოვ­ნა იყო სამუშაო გამოცდილება, ხოლო იმას ვისაც სამუშაო გამოც­დილება ჰქონდა, ხელფასი არ მოეწონა.
ხელფასების მატება ფრაქცია ,,ქართული ოცნების" თავმჯდომარე ია მოქიამ ახსნა იმით, რომ საჯარო მოხელეს აქვს მძიმე და საპასუხისმგებლო სამუშაო, მას ეკრძალება სამეწარმეო საქმიანობა.
,,ეს არის მაღალკვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებული, რომლებიც საჭიროებენ შესაბამის და­ფა­სებას და მივესალმები მთავ­რო­ბის ამ გადაწყვეტილებას, რადგან ხელფასების მატება იყო დროუ­ლი" _  განაცხადა ია მოქიამ.
ადმინისტრაციულ ერთეულებში მე­რის წარმომადგენელთა ხელფასების მატებას, რომელიც აქამდე ვერ მოესწრო, ფრაქცია ,,საქართველოს" წევრი ჯუმბერ ბლაგიძე გამოეხმაურა. მან კოლეგებს ერთმანეთის პა­ტი­ვისცემისაკენ მოუწოდა.
,,ჩაგეყენებიეთ ბატონო საქმის კუ­რს­ში მარტო უმრავლესობაზე რომ აკეთებთ აქცენტს, ახლა რომ განაცხადეთ თუ საკრებულო მოგვ­ცემს ნებართვასო, რომ მცოდნოდა დავუჭერდი მხარს, რომელი თვიდან მიიღებენ ხელფასებს? - იკითხა ბლა­გიძემ, პირველი მარტიდან - უპასუხა მას მერმა.
დანარჩენი რომ პირველი იანვრიდან მიიღებს მომატებულ ხელ­ფა­სებს, ეს რას ემსახურება _ კვლავ იკითხა ბლაგიძემ.
სანამ ხელშეკრულებები არ გა­ფორმდება, იქამდე არ მოხდება ხელფასების მატება _ ასეთი იყო პასუხი ბლაგიძის მიერ დასმულ კითხვაზე.
შემდეგ  ბლაგიძეს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ჩახვაძემ მიმართა:
,,ჯუმბერ, აქამდე რატომ არ დააყენე მაი საკითხი, ახლა რომ გამოდიხარ და მიკროფონით ლაპა­რა­კობ, შენი გამოსვლიდან ვერაფერი ვერ გავიგე, შენ საკითხის ირგვლივ კი არ ლაპარაკობ, რაღაც ჰაერში ხარ გამოკიდებული, ვერც ერთმა ვერ გავიგეთ ვერაფერი რას ლაპარაკობ!" ,,ბატონო ბესო გაიგეთ რა ვთქვი?!" _ ახლა საკრებულოს თავმჯდომარეს მიმართა ბლაგიძემ. ,,გევიგე ბატონო, გევიგე! და და­ბრძანდით!" _ კოლეგებს სიმშვი­დი­საკენ მოუწოდა საკრებულოს თავმჯდომარემ. 
_ ჩახვაძე ამბრაზურაა, გადაფარებული _ ჩაილაპარაკა ბლაგიძემ.
აღნიშნული საკითხს მხარი დაუჭირა  მხოლოდ უმრავლესობამ.
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამ­დე­ბობის პირთა და აპარატის მო­სამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ" საკითხი გიორგი ხელაძემ წარმოადგინა. მან აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს მთავრო­ბის მიერ. წლების განმავლობაში საკ­რე­ბულოში ხელფასები არ გაზ­რდი­ლა, მათი საქმიანობის მოტივაციის გაზრდის მიზნით მთავ­რობამ მიიღო გადაწყვეტილება ხელფასების გაზრდის შესახებ და აუცილებელი გახდა ლანჩხუთის მუ­ნიციპალიტეტის საკრებულოში ხე­ლფასების მოწესრიგება-რეგუ­ლირება.
რაც შეეხება საკრებულოს თანამ­დებობის პირთა  მომატებულ ხელ­ფა­სებს, ისინი ასე გამოიყურება:
საკრებულოს თავჯდომარის, ბე­სიკ ტაბიძის ხელფასი, 4510 ლარი; საკრებულოს თავჯდომარის პირ­ვე­ლი მოადგილის, ემზარ თედორაძის ანაზღაურება 3410 ლარი; საკრებულოს თავჯდომრის ორი მოადგილე:  გიორგი ჩახვაძე 2970 ლარს  და ვერიკო კვირკველია 2970 ლარს მიღებს. ქალბატონი ია მოქია, ფრაქცია ,,ქართული  ოცნების'' თავმ­ჯდო­მარე ხელფასის სახით მი­იღე­ბს 2200 ლარს.  ,,ქართული ოცნე­ბის" ფრაქციის თავჯდომარეს ჰყავს ექვსი მოადგილე: ვლადიმერ ნანაძე, კარლო წილოსანი, ლოლიტა ურუ­შაძე, გოგი მორჩილაძე, ნინო მშვი­დობაძე და სპარტაკ კვაჭაძე, რომლებიც ხელფისის სახით მიიღებენ 1760 ლარს. 
საკრებულოს ხუთი კომისიის თავჯდომარე: ზაზა წულაძე, გიორგი ხელაძე, ალექსანდრე მახათაძე, კარ­ლო კვიტაიშვილი და გიორგი იმნა­იშვილი ხელფასის სახით მიიღებენ 2420 ლარს, რასაც  მხარი მხო­ლოდ უმრავლესობის წევრებმა დაუჭირეს.  ოპოზიცია ამ  საკითხსაც არ დაუჭირა მხარი. 
ა(ა)იპიებში ხელფასების მატებაზე გაამახვილა ყურადღება, დეპუტატმა პარტია ,,ლელოდან," გოჩა ჯანაშიამ: ,,როცა ხელფასების მატებაზეა საუბარი, მინდა მოვისმინო თქვენგან პასუხი კითხვაზე, რა ბედი მოელით იმ ადამიანებს, ვისაც მიზერული ხელფასები აქვსთ ა(ა)იპიებში? როცა 180 და 200 ლარი აქვს ხელფასი ადამიანს, მე პირადად უხერხულად ვთვლი თავს. ბაღების აღმზრდელებს მოემატათ ხელფასები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, მინიმუმ 30 პროცენტით მატების შემთხვევაში იქნება ეს ხალხი შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში, თუმცა შეიძლება უფრო მეტის მომატებაც" _ თქვა მან.
_ ა, ბიჯო კაცი გევიგეთ რა თქვა! _ ჯანაშიას გამოსვლას უმრავლესობის წევრები გამოეხმაურენ.
რაც შეეხება საკრებულოს წევ­რთა  გაზრდილ ხელფასებს, ნაცი­ონა­ლუ­რი მოძრაობის წევრმა კახა ასკურავამ  წინადადებით მიმართა საკრებულოს წერვრებს,
რომ ხელფასების მატებაზე უარი თქვან ექვსი თვის განმავლობაში და აღნიშნული ნამატი თანხა, რო­მელიც შეადგენს 400 ათას ლარს, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გადასცენ ხვნა-თესვის სამუშაო­ე­ბი­ს­თვის. როგორც აღინიშნა,  ეს იქ­ნე­ბა დაახლოებით 50 ლიტრი, საწვავის შესაძენად საჭირო თანხა, სო­ციალურად დაუცველთა ბაზიდან 65 ათას ქულაზე ნაკლები სარეი­ტინგო ქულის მქონე ოჯახებისა­თ­ვის.
ამ განცხადებას დიდი ხმაური და აურზაური მოჰყვა, უმრავლესობის მხრიდან, რომელთა დაწყნარება ტაბიძეს მართლა გაუჭირდა.  შენ გაჩერდი! შენ ილაპარაკეს! ფონზე გამომსვლელელთა სიტყვებიდან აზ­რის გამოტანაც გაჭირდა. პოლიმიკა თითქმის საქმის გარჩევაში გა­და­იზარდა.
რა პოპულისტური განცხადებაა,  ასკურავას განცხადებაზე აღშფო­თე­ბა ვერ დამალა ემზარ თედო­რა­ძემ.
რეპლიკას  საკრებულოს თავმ­ჯდო­მა­რის მეორე მოადგილე გიორგი ჩახვაძეც შეუერდა: ,,რა ლაპარაკია ახლა ეს, 2012-ში, 2009-ში 2010-ში და ა.შ. პრემიები რომ იცემოდა, მაშინ რატომ არ გაგახსენდა ეს?! არ გცხვენია, ბიჭო, ეს ინიციატივა მაშინ რატომ არ წა­მოვიდა?!'' _ მიმართა ასკურა­ვას  ჩახვაძემ.
,,შენ რომ იღებდი იმ პრემიებზე მელაპარაკები?! შენ სად იყავი მაშინ, სირცხვილია, ამის თქმა შენგან!" _  უპასუხა ასკურავამ ჩა­ხ­ვაძეს. უმრავლესობის წევრებმა აბუსურდი  უწოდეს ასკურავას მი­ერ გაკეთებულ განცხადებას. აღი­ნი­შნა, რომ სოციალურად დაუცველთა დასახმარებლად არაერთი პროგრამა მოქმედებს. ,,სხვისი ფულების დათვლაში მაგარი ხართ" _ მიაძახა კახა აკურავას ემზარ თედორაძემ. ,,სხვისი ფულების დათვლაში ვინაა მაგარი? მე თუ შენ?! წამო და ლანჩხუთში ვიკითხოთ, ისეთები მაინც არ იყოთ ვისაც ნაციონა­ლური მოძრაობის დროს ხელფასები არ აგიღიათ!" _ დაუბრუნა პასუ­ხი ასკურავამ.
,,მესამე თვალის დასანახად გაკეთებული სიკეთის მე დიდად არ მწამს. გიორგი იმ დამატებით ხელ­ფასს ვის მიუტანს, რას მიუტანს, ნუ კითხულობთ. დარწმუნებული ვარ, ყველა ჩვენგანი აკეთებს სიკეთეს და არ ჭირდება ამას დიდი ხმაური და აფიშირება. იცხოვრეთ როგორც წესი და რიგია და ყველაფერი გა­მოგივათ მეგობრებო!" _ კოლეგებს ქველომოქმედებისკენ მოუწოდა ზაზა წულაძემ.
ამ აურზაურში, კარგა ხანი იცდიდა მიკროფონთან ლესის დეპუტატი ელისი ჭიჭინაძე:
,,ამ ხელფასების მატებასთან და­კავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენც არ ვიყურებით ვარდისფერი სათვა­ლიდან. ვხედავთ ირგვლივ რა სო­ციალური ფონიც არის, მაგრამ მე, პირადად, რატომ ვაძლევ ხმას ხელფასების მატებას? მე არ ვარ პოლიტიკური თანამდებობის პირი და ჩემს თავზე არ ვამბობ, ყველა ვხედავთ, რა ხდება წამლების ფა­სე­ბთან დაკავშირებით. იმის თქმა მი­ნ­და, რომ ჩვენც არა ვართ ბრმები და ყრუები, გვქონდა მსჯელობა, კამათი ფრაქციის სხდომაზე და მე პირადად მხარი დავუჭირე იმიტომ, რომ მივიღეთ დაპირება, რომ მოიმატებს ა(ა) იპიების თანამშრომელ­თა ხელფასებიც. შემოსულია კარგი სოციალური პროგრამები, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები დ იმედი გავაქვს, რომ მოსახლეობის სხვა ფენებისთვისაც ეს იქნება უკეთესი ხვალინდელი დღის დასა­წყისი" _ განაცხადა მან.
მწვავე განცხადებები გაკეთდა ასე­ვე საკითხ, სხვადასხვაში. გამომ­სვლელთა შორის ჩაწერილი იყო ქალბატონი მაია ფილია, სოფელ მაჩხვარეთის მაცხოვრებელი; ასევე საუბარი შეეხო იმ ინფრასტრუქტურის, გზების ქუჩებისა და საკანალიზაციო არხების  მოწესრიგებას, რომელიც  დღემდე აწუ­ხებს ჩვენს მოსახლეობას.  ამ აღ­ნიშნულ საკითხზე დაწვრილებით  შემდეგ ნომერში იხილავთ.
პ.ს. დღევანდელ სოციალურ ფონ­ზე მსგავს საკრებულოს სხდომას თუ მინიმუმ თვეში ერთხელ იხილავს ჩვენი მოსახლეობა,  პუ­რიც ექნება და სანახაობაც.

მაია კუკულაძე

განყოფილება: საზოგადოება
გადასვლები: 521
FACEBOOK კომენტარები