ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

რითია გამორჩეული ორაგვე სხვა სოფლებისგან

რითია გამორჩეული ორაგვე სხვა სოფლებისგან
27-12-2021, 14:21

ორაგვე ერთ-ერთი გამორჩეული სოფელია ჩვენს მუნიცი­პალიტ­ეტ­ში, სიდიდთ კი ყველაზე პატარა. ის გამოირჩევა თავისი სიმწვანით, რელიეფით, თუნდაც წარსულით.
სოფელ ორაგვეში სააგარაკო ად­გილი ჰქონდათ თავად გურიე­ლებს, რომელთანაც სტუმრად მრავალი საზოგადო მოღვაწე და მწერალი სტუმრობდა, ჩვე­ნი ნი­ჭიერი მწერალიც ტრა­გიკული  ბედის მქონე პირ­ოვნება ეგნატე ნინოშვი­ლი სწო­რედ ორაგვეში მო­ღვაწეობდა. მას ძალიან მოსწონდა და ხიბლავდა სო­ფელ ორაგვის ბუნება და ადგილმდებარეობა. ორაგვეში არსებობდა სასულიერო ცხო­­­ვ­რების ტრადიციები. დი­დი ხნის წინ აქ მონასტერიც მოქმედებდა, სადაც უამრავი მრევლი ამოდიოდა, გარკვეული პერ­იოდი სოფელში  სასულიერო ცხოვ­რება შეჩერდა. ამჟამად სოფელ ორაგვეში მოქმედებს თეკლას სასულიერო მონასტერი, რომელიც აგებულია სოფელ ორაგვეში ტრადიციულად დაღუპული ახა­ლ­გა­ზრდა, ნიჭიერი ჟურნალის­ტის თეა ურუშაძის ხსოვნის პატივსაცემად. სოფლის ისტორია 7 საუკუნიდან იწყება, ამ პა­ტარა სოფელს ჰყავს 27 შინმო­უს­ვლელი, რომლებმაც თავი შესწირეს დიდ სამამულო ომს.
ორაგვის მშვენებაა ეშკანის წყა­ლუხვი ჩანჩქერი და ორი გამოქვაბული.
სოფლის მცხოვრებნი, რომლებიც კანტი-კუნტად შემორჩნენ იხსენე­ბენ ორაგვის ისტორიას და სოფ­ლის წარმატებულ მაშინდელ კოლ­მე­ურნეობას, რომელიც ერთ-ერთ მო­წინავე, წარმატებულ კო­ლმეურნე­ობად ითვლებოდა.
სოფელი ამჟამად ეტაპობრივად იბრუნებს ძველებურ სახეს და მი­დის პროგრესის გზით.
რამოდენიმე წლის წინ მოხდა სო­ფელ ორაგვის გაზიფიცირება, დამონტაჟდა გარე განათება სოფ­ლის მხარდაჭერის პროგრამით, შე­რემონტდა და კაპიტალურად შემო­იღობა ორაგვის ყოფილი კოლმე­ურნე­ობის შენობა.
სტიქიის სალიკვიდაციო თანხი­დან, ორაგვეში აიგო თანამედროვე კონსტრუქციის კაპიტალური ხიდი, რომლის ღირებულება 400 ათას ლარზე მეტია. ზემოთ აღნიოშნული ხიდის მოწესრიგება გარკვეული წლები პრობლემას წარმოადგენდა იქ მცხოვრები მოსახლეობისათვის.
მისასალმებელია რომ საქართვე­ლო­ში ხორციელდება ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“, რომლის მიზანია თავისი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებაში რეგიონული უთა­ნაბ­რო­ბების შემცირების კუთხით. საპილოტე რეგიონებად შეირჩა იმერეთი, კახეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა რომ მუნიციპალიტე­ტის ეკონომიკური ზრდა-განვით­არებისათვის მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარება. სწორედ ამ მი­ზ­ნით სამუშაო ჯგუფის მიერ სამ­ხა­რეო საკონსულტაციო საბჭოზე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი იქნა საპროექტო იდეა ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორაგ­ვეში ტერიტორიული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირების მიზ­ნით“ რომლის განხორცი­ელე­ბა­ში აქტიურად მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსა­ხუ­რებთან ერთად.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბესო ტაბიძე, მისი მოადგილე და ამავდროულად ჩიბათი-გვიმბალაური-მაჩხვარეთის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტა­ტი გიორგი ჩახვაძე. ვფიქრობ რომ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ერ­თო­ბლივი მხარდაჭერით და ძალისხმევით სოფელ ორაგვეში ბევრი პრობლემური საკითხი გადაწყდება.
ვუსურვებ სოფელ ორაგვეს წარმატებებს და ვულოცავ დამდეგ შობა-ახალ წელს.

             გოჩა ცინცაძე

განყოფილება: საზოგადოება
გადასვლები: 665
FACEBOOK კომენტარები
რეკლამა