ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

რატომ დაამტკიცა ძველმა საკრებულომ ახალი ბიუჯეტი?

რატომ დაამტკიცა  ძველმა საკრებულომ ახალი ბიუჯეტი?
26-11-2021, 12:49

ხმაურისა და ინცინდენტის გარე­შე არ ჩაუვლია  ლანჩხუთის საკ­რე­ბუ­ლოს 25 ნოემბრის  სხდომას, სადაც დღის წესრიგის მთავარი განსახილველი საკითხი 2022 წლის ბიუჯეტი იყო. სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი და 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა წარუდგინა.მან აღნიშნა რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დღეის მდგომარეობით შეადგენს 25,0 მლნ ლარს. 
ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუ­კე­თესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. 
ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილს მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. 
არასაკუთარი შემოსავლები ძი­რ­ი­­თადად შედგება სახელმწიფო ბიუ­ჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტა­ლუ­რი და სპეციალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფ­რა­ს­ტრუ­ქ­ტურული პროექტების გა­ნსახორციელებლად.
ძირითადი საკითხების გაცნობის შემდეგ, სიტყვა საკრებულოს წევრმა ,,ნაციონალური მოძრაობიდან" კახა ასკურავამ მოითხოვა, მან  ,,ქა­რთული ოცნების" პოლიტიკური დაკვეთა და საკუთარი კოლეგებისადმი უპატივცემულობა უწოდა ძველი საკრებულოს მიერ ახალი 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებას.
,,თქვენ რასაც აკეთებთ დღეს, ეს არის ,,ქართულ ოცნების" პოლიტიკური დაკვეთა, თქვენ კოლეგებსაც, ,,ქართული ოცნების" დეპუტაციასაც არ სცემთ პატივს,  საკრებულოს ბოლო სხდომაზე ვადაგასულ საკრებულოს მიაღებინებთ ერთი წლის ბიუჯეტს. ეს საკუ­თა­რი კოლეგების მართლაც უპატივცემულობაა, რომელთაც შემდ­გომი ოთხი წელი უნდა იმუშაონ საკრებულოში, მათ იმის საშუალე­ბაც არ მიეცათ, რომ ბიუჯეტის პროექტში ჩაეხედათ. სირცხვილია!”- თქვა ასკურავამ და პრო­ტეს­ტის ნიშნად სხდომა დატოვა.
აღნიშნული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სა­რიშვილმა დემაგოგიად შეაფასა
,, ბიუჯეტი დაგეგმილია სწორად და არც ერთი შენიშვნა არ არის მის მიმართ”- თქვა ჩიბათის მაჟო­რიტარმა გიორგი ჩახვაძემ.
მოგვიანებით კი კახა ასკურავამ სოციალურ ქსელში დაწერა:
,,დღეს ლანჩხუთის მუნიციპა­ლიტეტის საკრებულომ, უკანმო­უხედავად შეასრულა პარტიული დავალება და ვადაგასულ საკრებულოს სასწრაფო წესით მიაღებინა 2022 წლის ბიუჯეტი, რომლის ხარჯვაზეც არანაირი პასუხისმგებლობა 2017 წლის მოწვევის საკ­რებულოს არ ეკისრება. ეს არის სამარცხვინო გადაწყვეტილება, რომლის უკანაც დგანან პარტიული ბოსები, ხოლო ადგილებზე უპი­რო­ბო შემსრულებლები არიან! მთელი ეს მასკარადი და ფეიკსხდომა ემსა­ხურება ერთადერთ რამეს - ,,გააპრავონ" და ხელი შეუწყონ იმ მუნიციპალიტეტებში წაგებული არჩევნების ლეგიტიმაციას, სადაც უმრავლესობას ვერ უყრიან თავს და სადაც შესაძლებელია დღის წესრიგში დადგეს ვადამდელი არ­ჩე­ვ­ნები. ბევრი ვიფიქრე საერთოდ დავსწრებოდი თუ არა იმ მასკარა­დს, რომელიც დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დადგა და სადაც იმდენი ფორმიანი თუ უფორმო პოლიციელები ყავ­დ­ათ მობილიზებული, თავი მძაფრსი­უ­ჟეტი­ანი ფილმის გადასაღებ მოე­დანზე მეგონა და მხოლოდ ერთა­დერთი რამის გამო გადაწყვიტე, რომ უნდა მივსულიყავი - ეს არის ჩემი ბათუმელი კოლეგის და თანამებრძოლოს ხსოვნის პატივისცემა, რომელიც სწორედ ამ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მსხვერპლია და რომელსაც არ დასცალდა საკრებულოს პირველ სხდომაზე ეთქვა სიმართლე თუ რის კადრება შეუძლია რეჟიმს, რო­ცა ძალაუფლების დაკარგვის საფ­რთ­ხეს გრძნობს!" 
 ,,ჰო და არა" დაუკავშირდა ლან­ჩხუთის საკრებულოს წევრს პარტია ,,ევროპული  საქართველო­დან", ექსპერტს თვითმმართველო­ბის საკითხებში, ამირან გიგინეიშ­ვილს. მან გვითხრა, რომ სამართ­ლებლივად შეიძლება არ იყოს დარღვევა, მაგრამ მორალურად, როგორ შეიძლება ძველმა საკრებულომ დაამტკიცოს ბიუჯეტი, წლის,  რომელზედაც მერე ახალმა საკრბულომ უნდა იმუშაოს? ასეთი შემთხვევა არც ყოფილა 16 წლის მანძილზე  ბიუჯეტი მერიაში შეს­წო­რებებისათვის  არ დაბრუნებულიყო.
,,16 წელია საკრებულოში ვარ და არ მახსოვს ახალი ბიუჯეტი 25 ნოემბერს დამტკიცებულიყოს.  მე დავუსვი კითხვა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, ალექსანდრე სარიშვილს, იყო თუ არა განხილული ბიუჯეტი კომისიებ­ში და ფრაქციებში? მან მიპასუხა, რომ იყო განხილული კო­მისიებსა დაფრაქციებში. შემ­დეგ ვკითხე: ერთი შენიშვნაც არ ყოფილა? მან მიპასუხა, რომ ერთი შენიშვნა ნამდვილად იყო, მაშინ ვუთხარი, რომ სწორედ აქ გაიჭედა. ამ შენიშვნით 2022 წლის ბიუჯეტი უნდა დაბრუნებულიყო  უკან მერ­იაში და შემ­დეგ კვლავ შესულიყო საკრებუ­ლოში დასამტკიცებლად, რასაც ძველი საკრებულო უკვე ვეღარ მოასწრებდა, თუმცა ასე მოხდა მთელს საქართველოში, სამ­წუხა­როდ, ერთ დღეს დაამთხვიეს ბი­უ­ჯეტის დამტკიცება,  გვითხრა დე­პუტატმა.
ახალ ბიუჯეტში მუნიციპალი­ტეტის განვითარების ძირითა­დი მიმართულებები და პრიორიტეტები შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
მმართველობა და საერთო დანიშ­ნულების ხარჯები;
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახდელების მოცულობა 13 მილიონ 434,8 ათასი ლარით განისაზღვრა. 
ა(ა)იპ-ის მოთხოვნა ბიუჯეტთან დაკავშირებით შესაძლებლობების ფარგლებში დაკმაყოფილდა.
რაც შეეხება სიახლეს 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტში გათ­ვა­ლისწინებული იქნა შემდეგი თან­ხების გამოყოფა:
 100 ათასი ლარით დაფინანსდება პროექტი ,,ახალგაზრდული ცენტრი"-სთვის, რომელიც ითვალისწი­ნე­ბს ადაპტირებული სივრცის მო­წ­ყობას.
მეწარმეთა ხელშეწყობის თანა­დაფი­ნასების პროგრამა - 100 ათ­ა­სი ლარი.
 150 ათასი ლარით განისაზღვრა საგზაო უსაფრთხოების წესების და­ც­ვისა და ჭკვიანი კამერების და­ყენების თანხა.
საკრებულომ წარმოდგენილ პრიორიტეტების დოკუმენტსა და 2022 წლის ბიუჯეტს მხარი და­უჭირა.
დამტკიცდა დადგენილება „ლან­ჩხუ­თის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახუ­რეთა საშტატო ნუსხისა და თანა­მდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის ¹5 დად­გე­ნილებაში ცვლილების შეტანის თა­ობაზე“ 
დამტკიცდა განკარგულება: „ლან­ჩ­ხუთის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს განსახორციელებელი ინფ­რა­სტრუქტურული პროექტების მო­წონების შესახებ“ 
საკრებულოს მიერ მოწონებულ იქნა ლანჩხუთის მუნიციპალი­ტე­ტში 2021 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ. გან­კარგულება. კერძოდ ნიგოითის ად­მინისტრაციულ ერთეულში ჯიხეთ­ის დედათა მონასტრის ტერიტო­რი­ის ელექტროფიცირების სამუ­შა­ო­ების განხორციელება, რომლის საერთო ღირებულება - 355969 ლა­რია.
დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება ორ საკითხთან დაკავში­რე­ბით.
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგე­ნი­ლე­ბაში ცვლილების შეტანის თა­ობაზე“ 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუ­ს­ხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვ­ლი­­ლების შეტანის თაობაზე“
მაია კუკულაძე

განყოფილება: საზოგადოება
გადასვლები: 490
FACEBOOK კომენტარები
რეკლამა