ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები

1-09-2021, 12:16

,,ჰო და არა“ აქვეყნებს იმ ახა­ლგაზ­რ­დების სიას, რომლებიც ეროვნული გამოც­დების შედეგად უმაღლეს სასწავლე­ბლ­ებში ჩაერ­იცხნენ. ულოცავს მათ დამოუკი­დებელი ცხოვრების გზაზე პირ­ველი წარმატებული ნაბიჯის გადადგმას და უსუ­რვებს მომავა­ლშიაც ესახელებინოთ თავი. 
ქალაქ ლანჩხუთის N1 საჯარო სკოლა: 
თეა იმნაძე-საქართველოს აგრ­­არული უნივერსიტეტი აგრარ­ული მეცნიერებები - 100% გრ­ანტი;
ლიზი თურქია - საქართ­ველოს აგრარული უნივერსიტეტი ვეტერინარიის სამაგისტრო პროგრამა - 100% გრანტი;
სალომე ჩხაიძე - ივანე ჯავახი­შვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგია -70% გრანტი;გიორგი ღლონტი-ივანე ჯავახ­იშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამ­ართალი-70% გრანტი;ცოტნე კვიტაიშვილი - თბილ­ისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომირებული მედიკ­ოსი-50% გრანტი;
ლუკა გოგიჩაიშვილი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტ­ეტი, მედიცინა - 50% გრანტი;
ანა ძაძამია - საქარ­თველოს ტექ­ნიკური უნივერსიტეტი, არქი­ტე­ქტურა.-50% გრანტი;
თამარ კილასონია - საქა­რთ­ველოს ტექნიკური უნივერსიტ­ეტი, არქიტექტურა - 50% გრ­ანტი;
დიმიტრი მაჩიტიძე - ივანე ჯავ­ახიშვილის სახელობის თბი­ლისის სახელმწიფო უნივერსიტ­ეტი, მედიცინა;
ელდარი ჩხაიძე-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა;
ირაკლი შალიკაშვილი - ივანე ჯავახ­იშვილის სახელობის თბი­ლისის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტი, სტომატოლოგია;
დეა დონდოლაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, სოციალურ და პო­ლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
მარიამ გოგუაძე - საქართ­ვ­ელოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, სამარ­თალი;
საბა ლომაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამარ­თალი;
ნინო ბერძენიშვილი ბათუმის შოთა რუ­ს­თაველის სახ. უნივერსიტეტი, აგრარული ტექნოლოგიები;
სალომე კაცაძე - ივანე ჯავახი­შვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ფილოსოფია;
ანა გოგიბერიძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალი;
ქეთა ღლონტი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამარ­თალი;
ნატო პაპიძე - ბათუმის შოთა რუს­თაველის სახ. უნივერსიტეტი, ისტორია;
მარიამ ფუტკარაძე - თბილისის ღია უნივერსიტეტი, სამართალი;
ნიკა გოგუაძე - საქართველოს ტექნ­იკური უნივერსიტეტი, ბიო­სამედიცინო ინჟინერია;
ნინო მორჩილაძე - საქართვე­ლოს ტექ­ნიკური უნივერსიტეტი, სასურსათო ტექნ­ოლოგიები;
ლუკა წულაძე - საქართველოს ერო­ვნული უნივერსიტეტი, სამარ­თალი;
სანდრო ასკურავა - სოხუმის უნივერსიტეტი, სამართალი;
ლუკა შარაბიძე - საქართვ­ელოს ტექ­ნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესის მართვა;
ლუკა ჭყონია - საქართველოს ტექნიკ­ური უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება;
ცირა ჩხაიძე - კავკასიის საერ­თაშო­რისო უნივერსიტეტი, სამარ­თალი;
ნანა ორაგველიძე - საქართვ­ელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტურიზმი;
ერეკლე ებრალიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი, აგრარ­ული ტექნოლოგიები;
დათო წილოსანი - ბიზნესის და ტექ­ნოლოგიების უნივერსიტეტი, ბიზნესი და ფინანსები;
ანა ჩხაიძე - გრიგოლ რობა­ქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, სამართალი;
გიორგი კალანდარიშვილი - საქა­რთვ­ელოს ეროვნული უნივე­რსიტეტი, მენეჯმენტი;
ლუკა ტაბიძე - საქართველოს ეროვ­ნული უნივერსიტეტი, მენეჯმენტი;
ლუკა ბისიეშვილი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი, აგრო­ნომია;
ლია ბერიძე - ბათუმის შოთა რუსთ­აველის სახ. უნივერსიტეტი, ინგლისური ფილოლოგია;
დათო მშვიდობაძე - საქართ­ველოს ტექ­ნიკური უნივერსიტ­ეტი, საინჟინრო მენეჯმენტი;
სესილი კვირკველია - სოხუმის უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
ნიკა იმნაძე - ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, საინფორმაციო ტექ­ნოლოგიები;
საბა დოლიძე - საქართველოს ტექნი­კური უნივერსიტეტი- საინ­ჟინრო მენეჯმენტი;
თამთა დარჩია - აკაკი წერე­თლის სახ, უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება;
ლანა ლიპარტელიანი - აკაკი წერე­თლის სახ, უნივერსიტეტი. გამოყენებითი დიზაინი;
ლიზი ესაკია - საქართველოს კულინარიის აკადემია, კულინარია.
 ემზარ წილოსანის სახელობის ქალაქ ლანჩხუთის N2 საჯარო სკოლა:
ანა ბზეკალავა - საქ. ეროვ­ნული უნივ­ერსიტეტი - ფსიქო­ლოგია; თათია კეჭა­ყმაძე _ სოხუმის უნივერსიტეტი-ფილო­ლოგია; გიორგი მეზვრიშვილი -კავკასიის უნივერსიტეტი-მეღ­ვინეობა; საბა წილ­ოს­ანი- ექნიკ­ური უნივერსიტეტი - აგროტექნოლოგიები; იოსებ ჩიკაშუა - აგრარული უნივერსიტეტი - ზოოვეტერინარია; დავით ხუხუნა­იშვილი - ილიას სახ. უნივერსი­ტეტი - საერთაშოპრისო ურთიე­რ­თო­ბები; 
 ქალაქ ლანჩხუთის N3 საჯარო სკოლა:
 თინათინ გობრონიძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დაწყებითები; მარიამ ტაბიძე - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა; 
სოფელ აცანის საჯარო სკოლა:
ნინო ნიკოლაიშვილი - თბილისის სახ. უნივერსიტეტი - ისტორიის ფაკულტეტი; ანა ქინ­ქლაძე - თბილისის სახ. უნივ. - ეკო­ნომიკა; ლამზირა ჩხაიძე - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგია; დავით დუმბაძე - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ისტორიული; ბათა დუმ­ბაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარული მეცნიერებები; 
სოფელ სუფსის საჯარო სკოლა:
ლუკა ევგენიძე - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - კომპიუტერული მეცნიერებები; როინ ძიმისტარიშვილი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - გემის მექანიკა; ლუკა ჟღენტი - თბილისის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი-ბიზნესის ადმინისტრ­ირება; ზურ­იკო ჩხაიძე - ბათუმის სახელმწ. უნივერსიტეტი - ისტორია; ავთა­ნდილ ნადირაშვილი  -საქ­ართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტ­რირება; თამუნა გურგენაძე - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ისტორიული; ილონა სურმანიძე - სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - ისტორიული; დავით კალა­ნდარ­იშვილი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - გემის მექანიკა; ანა გურგენაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირება;
სოფელ შუხუთის საჯარო სკო­ლა:
ლუკა ტუღუში - ქ. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - გემის მექანიკა; ანა ორაგველიძე - ბათ­უმის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტი - ფსიქ­ო­ლოგია; 
სოფელ ჩოჩხათის საჯარო სკოლა:
ნიკა აბულაძე - ბათუმის სახელმწიფო საზღ­ვაო აკადემია - საზღვაო ნავიგაცია; დათო სივს­ივაძე - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ზუსტ და საბ­უნებისმე­ტყ­ველო მეცნიერ­ება­თა კათედრა; ირაკლი მარშანი­შვილი - სსიპ ქუთაისის საერთა­შორისო უნივერსიტეტი - მათე­მატიკა (ინგ­­ლისურენოვანი); ზუ­რ­იკო სანიკიძე- ილიას სახელ­მწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირება; გვანცა ტუღ­უში - თბილისის ღია უნივერსიტეტი- საერთაშორისო ურთიერთობები; ნიკა სურმანიძე - ბათუმის სახელმწიფო საზღ­ვაო აკადემია - საზღვაო ნავიგაცია.
გიორგი ლომაძის სახელობის ლესის საჯარო სკოლა:
ანა კვაჭაძე - ბათუმის სახელ­მწიფო უნივერსიტეტი - სამა­რ­თალ­მცოდნეობა; რუსუდან კუკუ­ლაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - უცხო ენა (ინგლისური); გიორგი სულა­ბერიძე - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - საინჟინრო ფაკულტეტი; მარიამ სურმანიძე - ბათუმის შოთა რუსთ­აველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილ­ოლოგია (ქართული ენა და ლიტერატურა); 
აკეთის საჯარო სკოლა:
სალ­ომე გეგიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნ­იერებათა ფაკულტეტი - ისტორია; ჯო­ნი ცოცხალაიშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ბიზნესის ადმინისტრირება; ნინო ანთაძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი - ტურიზმი; 
ნიგვზიანის საჯარო სკოლა:
ნინი ტუღუში - თბილისის სახ. უნივერსიტეტი-ინგლისური ფილ­ოლოგია; გიორგი ჩხარტიშვილი - აგრა­რული უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირება; ანი ჩხა­რტი­შვილი - კავკასიის უნივერსიტეტი- დაწყებითი განათლ­ების ინტეგრი­რებული კურსი; გიორგი გოგიჩა­იშვილი - საქართველოს ტექნი­კური უნივერსიტეტი - მშენებ­ლობა; ანრი ღორჯომელაძე - გ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტ­ეტი - სამართალი; ლიკა შანთაძე - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფარმაცია; ჭაბუკა ცეც­ხლაძე - ბათუმის საზღვაო აკად­ემია- ბიზნესი; ნინა ანთაძე;
სოფელ ჩიბათის საჯარო სკოლა:
თეა ფუტკარაძე- კავკ­ასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - სტომატოლოგია; მაიკო პატარაია - რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი - ჟურნა­ლი­სტიკა; თამუნა ირემაძე - სეუ - სამართალი; მიხეილ ზენაიშვილი - თბილისის ტექ. უნივერსიტეტი - მართვის სისტემები და ავტომატიზაცია; 
წმიდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზია:
ლიკა მშვიდობაძე - შავი ზღვის უნივერსიტეტი - ამერიკის მცოდნეობა; თინათინ ჭყონია - ილიას სახ­ელმწიფო უნივერსი­ტეტი - სამართალი; საბა დო­ლიძე - აგრა­რული უნივერსიტეტი - ტექნოლოგია; გიორგი ჯიბლაძე - ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. უნივ­ერსიტ­ეტი- აგრონედლეულის კვების პრო­დუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა; ირინა სიხარუ­ლიძე -სოხუმის სახელმწიფო უნი­ვერსიტ­ეტი - სოციოლოგია; მარიამ ჯიბ­ლაძე - ჯიპა - სამართალი; ნიკა ჩხაიძე - ბათუმის სახელმ­წიფო უნ­ი­ვერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრიება;
სოფელ მამათის საჯარო სკოლა:
თათია ჩხაიძე - სოხუმის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტი - გეოგრაფია; იოსებ კილაძე - ილიას სახელმ­წიფო უნივერსიტეტი-სამარ­თ­ალი; მიხეილ ხელაძე - ილიას სახელ­მწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესი; 
ჯურუყვეთის #1 საჯარო სკო­ლა:
აკაკი პატარაია - შავი ზღ­ვის უნივერსიტეტი; ნატო ჯორ­ბენაძე - ქართულ-ამერიკული უნივერსი­ტეტი; მარიამ აბაშიძე - ქარ­თულ-ამერიკული უნივერსიტეტი; გოჩა დიასამიძე-ბათუმის შოთა რუსთავ­ელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
სოფელ ნიგოითის საჯარო სკოლა:
გიორგი დოლიძე - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტ­რი­რება (მენეჯმენტი); მურმან ჩიბუ­რდანიძე - ბათუმის სახელმ­წიფო საზღვაო აკადემია - ბიზნეს ადმინისტრირება; მურმან ჩაჩავა - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკა­დემია ელექტრომექანიკა; ნინო კობალავა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესადმინისტრირება; ნუგზარ კუჭუხიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; კომპიუტერული მეცნიერება; ცოტნე აბუსერიძე - ევროპის უნივერსიტ­ეტი - ინფორმატიკა; გიორგი კინწ­უ­რაშვილი - საქართველოს ტექნი­კური უნივერსიტეტი - არქიტექტურა; 
სოფელ ხაჯალიის საჯარო სკოლა:
ანი ამაღლობელი - ბსუ - საჯარო მმართველობა; ქეთი შაი­ნიძე - ევროპული უნივერსიტეტი - ფსიქოლოგია; მარი გურგენაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრ­ირება; კარინა შაინიძე - ბსუ - ეკონომიკა; მაკა შაინიძე - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - ბიზნესის ადმ­ინისტრირება; დიანა აბაშიძე - ბსუ - თურქულ­მცოდ­ნეობა; აჩი შაინიძე - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - გემის მექანიკა; ინგა მიქ­ელაძე - ბსუ -ტურიზმი; ნინი კალაძე - ილ­იას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტ­რირება; მარი თავდგირიძე - ბსუ - ზოგადი განა­თლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზ­ადების ინტეგრირებული საბაკა­ლავრო-სამაგისტრო პროგრამა; ქეთი კოსტავა - ბსუ - ინგლისური ფილოლოგია; კობა მიქელაძე - ბსუ -აგრარული ტექნოლოგიები; თეკლა გურგენაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დედამიწის შემსწ­ავლ­ელი მეცნიერებები;
სოფელ წყალწმინდის საჯარო სკოლა:
ნატა თედორაძე - ბიზნესისა და ტექნო­ლოგიების უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირება; მარიამ გოგ­უაძე - ქუთაისის აკაკი წერე­თლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ინგლისური ფილ­ოლ­ოგია; მარიამ მურვანიძე-ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტი - დაწყებით­ების ფაკულტეტი; ნათია ჩხარტ­იშვილი - თსუ - ბიზნესის ადმინისტრირება; საბა აფშილავა - თსუ - ენერგეტიკის ფაკულტეტი; საბა ბედინეიშვილი-თბილისის ღია უნი­ვერსიტეტი - ჟურნალისტიკა; ანრი მაისურაძე - თბილისის საა­ვიაციო უნივერსი­ტეტი; საბა გოგ­საძე - ბსუ - საე­რთაშორისო ურთ­ი­ერთ­ობები;
სო­ფელ ღრმაღელის საჯარო სკო­ლა 5 სტუდენტი;

განყოფილება: საზოგადოება
გადასვლები: 187
FACEBOOK კომენტარები