ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

30 თეთრი თუ 20 ლარი?

30 თეთრი თუ 20 ლარი?
24-09-2015, 00:00

როგორც «ჰოდაარას» წინანომრიდანგაიგებდით, სუფსისთემისმოსახლეობა 26 სექტემბრიდანსაპროტესტოაქციებისახალტალღასიწყებს. ადგილობრივებიაცხადებენ, რომთანხა, რომელსაცმათსახელმწიფოკუთვნილიმიწებისდათმობისსანაცვლოდსთავაზობსმიზერულიადარეალურფასსარშეესაბამება. უკმაყოფილომოსახლეობასინფრასტრუქტურის მინისტრმანოდარჯავახიშვილმასაზოგადოებრივიმაუწყებლისეთერშიუპასუხა. მინისტრიაცხადებს, რომადგილობრივიმოსახლეობავერახერხებსმიწისრეალურიღირებულებისშეფასებასდათანხა, რომელსაცმათსახელმწიფოსთავაზობსმისაღებიუნდაიყოს. მისივეგანმარტებით, უკმაყოფილომოქალაქეებიორკატეგორიადიყოფიან, ერთიკატეგორიას მინისტრი „ოდესიდანშეგულიანებულებს“ უწოდებს, ხოლომეორეკატეგორიამისიგანცხადებითშედგებაგაჭირვებულიადამიანებისგან, რომელსაცფულიუნდა. მისიგანცხადებით, თანხა, რომელსაცმოსახლეობასსახელმწიფოსთავაზობსრეალურღირებულებაზემეტიადამისიგაზდაარმოხდება. «სამწუხაროდ, მოსახლეობისნაწილიცდილობსსახელმწიფოებრივიმნიშვნელობისპროექტებისხარჯზეხელიმოითბოს, თუმცაამმხრივერთმნიშვნელოვანიპოლიტიკაშევიმუშავეთ: ვინცსახელმწიფოსსაქმისკეთებაშიხელსუშლის, ისკანონისშესაბამისადუნდადაისაჯოს. დემაგოგიითშედეგსვერავინმიაღწევს. ავტობანისარსებობისშესახებსაზოგადოებამჯერკიდევარაფერიიცოდა, როდესაცბატონმასააკაშვილმაკომპანია «მილენიუმტრანსი» საგანგებოდშექმნადაგურიისადაქობულეთისტერიტორიაზე, სადაცავტობანიუნდაგასულიყო, მიწებიწინასწარშეიძინა. ესპირდაპირიდანაშაულია, რადგანსახელმწიფობიუჯეტიდანმოპარულითანხებიჩაიჯიბეს. თუმომჩივანებიდანრომელიმეფულისგაყოფასსააკაშვილთანაპირებს, იდგესდაიჩივლოს. ჩვენარამხოლოდმიწის, მასზეარსებულინარგავებისათუნაგებობებისღირებულებასვიხდით. ამადამიანებსთანხასდანარჩენისაქართველოსხარჯზევუხდი, ამიტომიქნებვკითხოთმოსახლეობას, უნდათუარა, რომადგილობრივებს 20 ლარიგადავუხადო, როცამისირეალურიფასი 30 თეთრია? გვქონდაშემთხვევა, როდესაცსამტრედიისშემოვლითიგზისგასაყვანადადგილობრივმოსახლეობას 3 ლარიგადავუხადეთდაპრეტენზიაარავისგამოუთქვამს. მხოლოდერთიოჯახიამბობდა, რომხუთიდოლარიუნდაგადაგვეხადა, თუმცავერგვიხსნიდნენ, რატომ. დავრდომილიმამაგამოიყ­ვანადაგზაგადაკეტეს, თუ­მცაპოზიციაარდაგვითმიადაკანონისშესაბამისადვიმოქმედეთ. გერგეთშიცპრობლემებიგვაქვს, მიწისშეფასებაჩამოგვიტანეს, კვადრატულიმეტრი 34 ლარიღირსო, არადა, ამდენინიცაშიცარღირსმიწა» _ ამგანცხადებასმინისტრი «კვირისპალიტრასთან» აკეთებს. მანამდეკიმოსახლეობამპრემიერსმიმართა: «მოგესალმებით, ბატონოპრემიერ-მინისტრო! ესწერილისახელდახელოდდაიწერა 15 სექტემბერს, დილის 9 საათზესოფელსუფსაში, სადაც 8 სექტემბრიდანმიმდინარეობსმშენებარეავტომაგისტრალზემისასვლელიგზისპიკეტირება. სუფსისთემის: ახალისოფლის, ტაბანათის, სუფსისადახიდმაღალისმოსახლეობისუმრავლესობისათვისმიუღებელიაშემოთავაზებულიგამოსაყიდითანხა. უმცირესობისთვისკი… (აქბევრიშავბნელისაქმეციმალება). დედაქალაქსჩატანილიჭორი - თითქოსდაესაქციაარისვიღაცისმიერმართული, პოლიტიკურიძალებისმიერორგანიზებული, სიმართლესარშეეფერება. აქციისერთადერთიმოთხოვნაიყოდადღემდერჩება - შესდგესსაქმიანიდიალოგი, საქმიანიშეხვედრალანჩხუთისმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულშენობაშისოფლის ყრილობისმიერარჩეულწარმომადგენლებსადარეგიონალურიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისმინისტრსშორის. ვიმედოვნებთ, ჩვენმოვახერხებთშეჯერდეთსაერთო, მისაღებპოზიციაზედ. ბატონოირაკლი! გვესმის, რომსაქმეგვაქვსსაშვილიშვილოპროექტთან, მაგრამამასთანავემეტადმტკივნეულიძულებითგანსახლებისპროცესთან. იმედიგვაქვსთქვენიგონიერებისადაუახლოსპერიოდშიველოდებითგურიაშიბატონნოდარჯავახიშვილისსტუმრობას!» _ ნათქვამიააქციისმონაწილეებისმიერგაკეთებულგანცხადებაში. ალეკოევგენიძე, აქციისერთ-ერთიორგანიზატორი: _ სუფსისთემისახლომომავალიგანისაზღვრება 25 სექტემბრისჩათვლით, რადგანაც 26 სექტემბრიდანსუფსაემზადება «სამგლოვიაროპროცესისათვის». 1-ელოქტომბერს, 2012 წლის 1 ოქტომბრისსამიწლისთავზესუფსისცენტრში, პალმასთანმოეწყობა «პანაშვიდი» - თხმელასშავად «გაკრასკულ» კუბოშიჩასვენებულისიმინდისკულტურისა. «პანაშვიდი» დაიწყებადღის 12 საათზე, სადაცდაპატიჟებულნიიქნებიანნიგვზიანის, ჯურუყვეთის, ლესის, ჩიბათის, გვიმბალაურის, ლანჩხუთის, შუხუთისადანიგოითისთემებიღრმამწუხარებისგამოსახატავად. პირველსაათზეშავიკატაფალკითმოხდებაჩვენი «მიცვალებულის» გადასვენებაბიძინაივანიშვილისმიერმშენებარეფილარმონიასთანშეკვეთილში. (კიგვაქვსსაკონცერტოდგურულებსსაქმე). ქელეხიმძიმეეკონომიკურიპირობებისგამოარგაიმართება, რისთვისაცწინასწარგვინდამოვუხადოთბოდიში «პანაშვიდზე» მოსულსტუმრებს. ვფიქრობ, რომ ცენტრალურიხელისუფლებისგანრეკომენდებულიარიქნებაპრესისადატელევიზიებისჟურნალისტებისათვის «სამგლოვიაროპროცესზე» დასწრება. პროცესისათვისგვჭირდებამოხალისეებიგამართულიდასაწვავჩასხმულიავტომანქანებით. მსურველებსშეგიძლიათწინასწარდაგვიკავშირდეთ. «სამგლოვიაროპროცესის» დამთავრებისშემდეგკიშემოგვიერთდითმშენებარეავტომაგისტრალისშესასვლელპიკეტზე.

განყოფილება: საზოგადოება
გადასვლები: 0
FACEBOOK კომენტარები