ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

,,ჰო და არას~ ერთგულ მკითხველთა საყურადღებოდ!

20-12-2021, 12:20

გრძელდება ხელ­მო­წე­რა გაზ­ეთ ,,ჰო და არას~ 2022 წლი­სა­თვის. ხელმმო­წერ­თათ­ვის გაზეთის ფასი უც­ვლელია. მიუხედავად იმ­ისა, რომ ყველაფერი გაძვირდა, ჩვენ იგივე ფასად მოგაწ­ვდით გა­ზეთს. ერთი თვით - 5 ლარი; 6 თვით - 30 ლარი; 1 წლით - 60 ლარი; გამოწერები გა­გ­რძე­ლდება 31 დეკემბრამდე.  გამ­ოიწერეთ ,,ჰო­ და არა” და აირ­იდეთ შეს­აძლო გაძვ­ი­რება მო­მავალ წელს!
და­მატ­ებით ინფო­რმა­ციისათვის დაგვირე­კეთ: 599 11 80 16; 599 60 35 95;
ან გვე­წვიეთ რედაქციაში. ქ. ლანჩხუთი გოჩა კვი­­რ­კველიას ქ. #22;

გამოცემიდან 23 წე­ლი; 1999 წლის 11 ოქტომბრიდან;

განყოფილება: რეკლამა
გადასვლები: 596
FACEBOOK კომენტარები