ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ძველი რეგლამენტით მუშაობს!

ვერსაქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა” ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1 დამტკიცდეს ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 6 ივლისის №5 დადგენილება . დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვრცლად: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ძველი რეგლამენტით მუშაობს!

ქალები, რომლებიც ლანჩხუთში პოლიტიკურ ამინდს შექმნიან!

evrგავაკეთებთ მაქსიმუმს და იმაზე მეტსაც, რაც ადამიანს ძალუძს, რათა ჩვენი შვილების მომავალი ნათელი იყოს!“


საქართველოს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სკეპტიკურადაა განწყობილი ქალთათვის მაღალი თანამდებობის ან დიდი პასუხისმგებლობის დაკისრების მიმართ.

ვრცლად: ქალები, რომლებიც ლანჩხუთში პოლიტიკურ ამინდს შექმნიან!

რომელი ა(ა)იპი-ები უნდა დაისაჯოს და რისთვის?

biuroლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა. სხდომის თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ სადღესასწაულო დღეები მიულოცა დამსწრე საზოგადოებას და მისთვის უკვე ტრადიციად ქცეული სიტყვებით მიმართა დეპუტატებს: ,,ჩვენ მოსახლეობამ გამოგვიცხადა ნდობა და უნდა გავამართლოთ მათი იმედები, ახლა მე არჩეულიდან მოვდივარ, სადაც ფიზიკურად ვიმუშავე. ძალიან გთხოვთ, თუ რაღაც განსაკუთრებული არ მოხდება, ნუ გააცდენთ ბიუროს და საკრებულოს სხდომებს“. ამის შემდეგ ტაბიძემ დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხები ბიუროს წევრებთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად განიხილა.

ვრცლად: რომელი ა(ა)იპი-ები უნდა დაისაჯოს და რისთვის?

ხელფასების მატება ,,ელიტური სახლის“იქით არ ვრცელდება!

gamgeobaადგილობრივი ხელისუფლების ,,მოკრძალებული“ ხელფასები!

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, ნამდვილად ითვალისწინებს იმას, რომ საჯარო მოხელეების ხელფასი მინიმალურიდან მაქსიმალურ ზღვარამდე დაბალანსდეს, მაგრამ მკითხველისთვის საინტერესო იქნება, რა რაოდენობის სახელფასო სარგოს იღებდნენ და რამდენს აიღებენ ლანჩხუთელი ჩინოვნიკები.

ვრცლად: ხელფასების მატება ,,ელიტური სახლის“იქით არ ვრცელდება!

ემზარ თევდორაძე 26 ხმით საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარედ აირჩიეს!

butლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე, რომელსაც თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა, დღის წესრიგით განსაზღვრული ხუთი საკითხი განიხილეს:
1. საკრებულომ დაამტკიცა დადგენილებაში ცვლილება ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
2. საკრებულომ დაამტკიცა დადგენილებაში ცვლილება, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ.
3. საკრებულომ ცნობად მიიღო სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დადებითი დასკვნა საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეების“ შექმნის შესახებ. აღნიშნულ ფრაქციას ზაზა წულაძე უხელმძღვანელებს.
4. სხდომაზე დამტკიცდა დადგენილება, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“.
და ბოლოს ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარედ აცანის მაჟორიტარი დეპუტატი ემზარ თევდორაძე აირჩიეს. აქამდე აღნიშნულ თანამდებობას იკავებდა ლესის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჭიჭინაძე, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის პოლიტიკური თანამდებობის პირის სტატუსთან შეუთავსებელი საქმიანობის გამო, ელისო ჭიჭინაძემ დაწერა განცხადება და აღნიშნული კომისიის თავმჯდომარის პოსტი დატოვა. სხდომას სულ 28 დეპუტატი ესწრებოდა და მათგან 26-მა ფარულ კენჭისყრაზე ხმა ემზარ თევდორაძეს მისცა. უნდა აღინიშნოს, რომ თევდორაძეს მოწინააღმდეგე არ ჰყავდა. ის ერთადერთი კანდიდატი იყო აღნიშნული კომისიის თავმჯდომარეობის თანამდებობაზე.

თორნიკე ჯიჯიეშვილი

მოიწონეთ სტატია