მეტის გაკეთება შეეძლო როგორც საკრებულოს, ასევე გამგეობას

ჩვენი გაზეთის სტუმარია ცნობილი კარდიოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, კლინიკა ,,ჯანმრთელობას“ დირექტორი, ოთხი მოწვევის საკრებულოს დეპუტატი ამირან ქანთრია.
–ბატონო ამირან, კარს მოგვადგა თვითმმართველობის არჩევნები, როგორ ფიქრობთ, ხალხი კვლავ გამოუცხადებს ნდობას ,,ქართულ ოცნებას“?
–შესაძლოა სუბიექტური ვიყო, მაგრამ ვფიქრობ დღეს კოალიცია უალტერნატივო ძალაა. წლებია ,,მრეწველებში“ ვარ, როგორც მოგეხსენებათ მრეწველები და კონსერვატორები შეურთდნენ კოალიციას. არ ვამბობ რომ ყველაფერი კარგადაა, თუმცა რიგ საკითხებში სერიოზული პროგრესი გვაქვს. ესაა სიტყვის თვისუფლება, ადამიანის უფლებათა დაცვა, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურული პროექტები. შესაძლოა მუდმივად არ აპელირებს ხელისუფლება გაკეთებულ საქმეებზე, თუმცა მიმაჩნია წინა ხელისუფლებაზე ნაკლები საქმე არ გაკეთებულა. უბრალოდ ,,ნაციონალური მოძრაობა“ საკმაოდ დიდ რეკლამირებას უკეთებდა საკუთარ საქმიანობას. გვაქვს უამრავი ახალი პროგრამა, რომელიც მოსახლეობას მნიშვნელოვნად წაადგება.


ვრცლად: მეტის გაკეთება შეეძლო როგორც საკრებულოს, ასევე გამგეობას

არჩევნები უკვე ყალბდება

პატივცემულო რედაქცია, ვიცი, რომ თქვენი გაზეთი ობიექტური და სამართლიანია, როგორც მოქალაქემ მინდა ჩემი აზრი გამოვხატო საჯაროდ, რასაც კანონი მავალდებულებს, საგაზაფხულო არდადეგების პერიოდში ვიმყოფებოდი სოფელ აკეთში შვილიშვილებთან ერთად. ვცხოვრობ ქ.თბილისში, მაგრამ ზაფხულობით ჩამოვდივარ ჩემს მშობლიურ სოფელში დასასვენებლად; ჩემს გასაოცრად შემთხვევით წავაწყდი ასეთ საუბარს. სოფლის გამგეობაში დარეკა ვიღაც ქალბატონმა, რომელმაც სოფლის ერთ-ერთ ხელძღვანელს მოსთხოვა სია ვის დანიშნავდა უბნებში კომისიის წევრებად, საოლქოში.
გამოვიკითხე სოფელში და მითხრეს, რომ ყოველ არჩევნებზე ქართული ოცნების შტაბი ნიშნავს საოლქოს კომისიის წევრებსო, რა საჭიროა მაშინ ფორმალური კონკურსი? რისთვის იხარჯება თანხა თუ უკვე გადაწყვეტილია ვინ იქნება საუბნო კომისებში, საოლქოდან არჩეული, არ აქვს მნიშვნელობა ცოდნას, განათლებას, კვალიფიკაციას, საინტერესოა ქართული ოცნების ~ ოფისში თუ არის ვინმე ისეთი პიროვნება ვისაც აღებული აქვს საარჩევნო მოხელის სერთიფიკატი ცესკოდან?!..
ბატონებო, ყველას წარმატებას გისურვებთ, მაგრამ ხალხს კიდევ ნუ მოატყუებთ ჩვენ ისედაც ვიცით, რომ არჩევნები უკვე ყალბდება, ვიყავი ,,ქართული ოცნების ~ მხარდამჭერი, მაგრამ მწარედ მოვტყუვდი.
თ. მორჩილაძე
ქა.თბილისის 141 -სკოლის ყოფლი პედაგოგი


ფეხბურთით იშენებენ ვილებს

,,ჰო და არას“ სტუმარია ვახტანგ ზენაიშვილი, მას წლების განმავლობაში უმუშავია მაღალ თანამდებობებზე, იყო ედპ-ს ლანჩხუთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე. ,,ჰო და არასთვის“ ცნობილი გახდა, რომ ბატონი ვახტანგი აპირებს დამოუკიდებლად იყაროს კენჭი გვიმბალაურის ტერიტორიულ ერთეულში მაჟორიტარ კანდიდატად, საინიციატივო ჯგუფმა უკვე შეიტანა საარჩევნო საოლქო კომისიაში განაცხადი. რის გაკეთებას აპირებს გამარჯვების შემთხვევაში, რას ფიქრობს დღეს არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციაზე, როგორ წარმოუდგენია უკეთესი ხვალინდელი დღე, ამაზე თავად ბატონი ვახტანგი გვიპასუხებს.


ვრცლად: ფეხბურთით იშენებენ ვილებს

თუ მერი არ ითვალისწინებს ხალხის აზრს, არ უსმენს მას, ის მერი კი არა - რაიკომის მდივანია

Amirani ,,ho da ara“ SemogTavazebT interviuebs da mokle biografiebs lanCxuTis municipalitetis merobis yvela kandidatTan. jerjerobiT ar dasrulebula konsultaciebi yvela partiaSi Tu sainiciativo jgufebSi kandidatebis oficialurad wardgenasTan dakavSirebiT.erTaderTi, vinc 100 procentiT dadasturebulia da merobisTvis ibrZolebs es amiran gigineiSvilia, is  kandidatad ,,evropulma saqarTvelom“ waradgina. is daibada 1962 wels juruyveTSi, warCinebiT daamTavra juruyveTis saSualo skola, 1985 wels aseve warCinebiT daamTavra politeqnikuri instituti eleqtronikis inJinris, xolo 1992 wels Tbilisis saxelmwifo universiteti ekonomistis specialobiT. 2003 wels gaiara sertificireba amerikis SeerTebul StatebSi menejmentis da piaris ganxriT. batoni amirani 2001 wlidan arasamTavrobo seqtorSia, is am saqmianobas mxolod 2013-2014 wlebSi mowyda, rodesac lanCxuTis municipalitetis sakrebulos Tavmjdomare  iyo. igi aris sami mowvevis sakrebulos deputati. amiran gigineiSvili aris eqsperti TviTmmarTvelobis sakiTxebSi, rogorc evropis sabWos, aseve evropis komisiis egidiT. hyavs meuRle da sami Svili.


ვრცლად: თუ მერი არ ითვალისწინებს ხალხის აზრს, არ უსმენს მას, ის მერი კი არა...

სახელის შეცვლით არაფერი იცვლება, პიროვნების შეცვლით კი... ვნახოთ...

Amiraniგაზეთ ,,ჰო და არას“ 9 აგვისტოს ნომერში წავიკითხე, რომ ,,ევროპულ საქართველოს“ ლანჩხუთში მერობის კანდიდატად ამირან გიგინეიშვილი დაუსახელებია.
ჯერჯერობით ასე ჩანს, რომ დღევანდელ თავისუფალ საქართველოს, იმდროინდელი, სოციალისტური წყობის, ქართული ტრადიციების მქონე, მოწესრიგებული საქართველო სჯობდა. რაიონის ხელმძღვანელისთვის სახელწოდების შეცვლით ვერავითარ პროგრესს ვერ ვხედავთ. კატასტროფულად იზრდება ფასები პროდუქტებზე, წამლებზე. ბატონი პრემიერ-მინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი საზღვარგარეთს არწმუნებს, რომ ჩვენთან დიდი პროგრესია. არადა ასეთ ცხელ ზაფხულში წყალიც კი არ გვაქვს. რა, უწინ არ იყო გვალვები? გაზიფიცირებაზე უარი გვითხრეს, მომავალში განვიხილავთო. ცენტრალური ქუჩის განათებაზე ყველა დუმს.
ალბათ ბოლომდე არ წაუკითხავთ ჩვენი მოთხოვნა, ან დაავიწყდათ. ორი სოფლის მოსახლეობა პასუხის ღირსადაც არ ჩაგვთვალეს. ნიშნავს თუ არა ეს უპასუხისმგებლობას ჩვენი მინისტრებიდან? ამ ევროპულ საქართველოში ქართველი ნელ-ნელა ქრება, ვილევით. მეტირება, როცა ვხედავ ჩვენს სოფლებში რამდენი ჭიშკარია ჩაკეტილი სამუდამოდ. რამდენზე კი ტრაფარეტია აკრული _ ,,იყიდება“. სად წავიდა ეს ხალხი, სად გაქრა?!. ჩვენს მთავრობას ეს არ აინტერესებს.
ახლა კი ლანჩხუთის მერის მომავალ კანდიდატურაზე ვისაუბროთ. მე ამ ადამიანთან ერთხელ მოვხვდი სოფლის პრობლემებთან დაკავშირებით. სულ ორი საკითხი მქონდა მოსაგვარებელი. ვთხოვე: ჩიბათისა და ლესის საზღვართან დაედგათ სანაგვე ყუთი. თანაც ავუხსენი: იქ, იმ ლამაზ ხეივანთან, სადაც გამვლელი მგზავრები ჩერდებიან, ისვენებენ, ანტისანიტარიული მდგომარეობაა-მეთქი და მეორეც _ ცენტრალური ქუჩის ელექტრო-მონტაჟი. მე მას მოვუყევი, რომ სიბნელის გამო ამ ადგილას, ბოლო 25 წლის მანძილზე 4 ადამიანი იმსხვერპლა ავტოსაგზაო შემთხვევამ, მძღოლმა მსხვერპლი არხში გადააგდო და მიიმალა, ეს ფაქტი დღემდე გამოუძიებელია. ბატონი ამირანი შემპირდა, რომ ორივე საკითხს მოაგვარებდა.

ვრცლად: სახელის შეცვლით არაფერი იცვლება, პიროვნების შეცვლით კი... ვნახოთ...

მოიწონეთ სტატია