15 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობამ 40,32 % შეადგინა

15 საათისთვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამომრჩველთა აქტივობამ 40,32% შეადგინა. აღნიშნული დროისთვის საარჩევნო უბნებზე გამოცხადდა და თავისი აზრი დააფიქსირა 11 879 ამომრჩეველმა. ეს ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელია მთელი ქვეყნის მაშტაბით.