გაზეთ ,,ჰო და არას” რედაქციას! ჩოჩხათის თემის სოფელ მოედნის მცხოვრებ პენსიონერთა ერთობლივი განცხადება

განყოფილება: საზოგადოება
გადასვლები: 1837


მოგახსენებთ, რომ ელექტროენერგიის საფასურის გადახდის ვადა და პენსია ერთმანეთს არ ედრება. თანხის გადახდას ითხოვენ ადრე, ვიდრე პენსია დარიგდება, ამიტომ ხშირად აბონენტები დავალიანებაში ვხვდებით და მოგვდის ჯარიმები. პენსიის გარდა კი ჩვენ არანაირი სახსარი არა გვაქვს. გთხოვთ, გაგვიწიოთ რეკომენდაცია ქსელების ხელმძღვანელობასთან, რომ გადაგვიწიონ საფასურის გადახდის ვადა.
წერილს ხელს აწერს 20 კაცი